ABC Pacman

OVLÁDÁNÍ

- po načtení zmáčknout libovolnou klávesu


- v menu:
8 nahoru
2 dolů
5 vybrat


- ve hře 1 hráče:

8 nahoru
5 dolů
4 doleva
6 doprava


- ve hře 2 hráčů:

- hráč 1 (vlevo dole):
8 nahoru
5 dolů
4 doleva
6 doprava

- hráč 2 (vpravo nahoře):
w nahoru
s dolů
a doleva
d doprava